Projekční kancelář

Moderní architektura   |   Historické objekty

Inženýrská činnost

Ke zdárné realizaci vašich vizí a cílů přispějeme kvalitní projektovou
přípravou a poradenstvím

O NÁS


Kontakt
Tomáš Vávra
+420 732 227 577
vavra@neeg.cz

Milujeme soudobou i historickou architekturu
Zabýváme se komplexní projekční činností v oblasti pozemních staveb. Největší radost nám přináší, když se práce spojí s naším koníčkem, kterým jsou historické stavby. Staré stavby v sobě nesou významná poselství z dávných časů. Nejsou to jen konstrukce a stavební materiály. Staré stavby mají svou duši a my ji s radostí znovu objevujeme. S úctou k práci našich předchůdců, kteří historické objekty navrhovali a stavěli.

Ověřené principy přenášíme i do návrhů moderní architektury
Ta totiž tvoří svět budoucnosti. Přispívání k současné architektuře sebou nese velkou odpovědnost, protože projektováním současných staveb tvoříme historii budoucí.

Sídlíme v Brně
Naše architektonická a projekční kancelář působí po celém Česku. Tvoří ji malý a sehraný tým spolupracovníků, které spojují stejné hodnoty a vize.

SLUŽBY

Zpracujeme kompletní projektovou dokumentaci k vaší stavbě
Našimi klienty jsou nejčastěji soukromí investoři, firmy ale i města a obce.

  • poradenství, předprojektová příprava
  • architektonické studie
  • dokumentace pro umisťování / povolování / provádění staveb
  • inženýring – plánování legislativního postupu a jednání s úřady

Umíme zpracovat i dílčí části projektu
Zejména v souvislosti se specifickými požadavky na dokumentaci při zakázkách na památkově chráněných objektech a objektech v městských památkových zónách a rezervacích. Tyto zakázky obvykle dostáváme od kolegů z řad architektů a projektantů. Jde například o:

  • inventarizace památkově cenných prvků
  • pasportizace stávajících truhlářských výplní (operativní průzkum a dokumentace)
  • návrh truhlářských výplní okenních a dveřních otvorů


projekce staveb    |    památková obnova    |    inženýrská činnost

KONTAKT

Máte pro nás projekt nebo nejdříve chcete zjistit, co vám můžeme nabídnout?

Tomáš Vávra

+420 732 227 577

vavra@neeg.cz

NEEG - projekční kancelář

Provazníkova 1254/42, 613 00 Brno

IČ: 085 07 074

ID datové schránky: icifjws